Javornícke ozveny

Festival folklórnych skupín z dolín Javorníkov.

Hvozdnica Javorníček

Cieľom festivalu je udržiavanie a rozvíjanie svojráznej ľudovej kultúry v oblasti Javorníkov so zameraním na bohaté piesňové dedičstvo.

V tomto ročníku chceme obnoviť i tradíciu ľudových pútí. Preto pred sv. omšou, ktorou zvyčajne začíname festival bude sprievod so sochou Božského Srdca od kaplnky pod Hájom ku kostolu sv. Svorada a Benedikta. Hlavným zameraním VI. ročníka festivalu sú žartovné piesne a tanečný folklór. S touto tanečnou tematikou chceme nadviazať na predchádzajúci ročník, kde sme sa zamerali na ľudovú hudobno inštrumentálnu tradíciu Javorníkov. Ľudové hudby mali prirodzene svoje miesto pri rôznych tanečných príležitostiach (zábavy svadby, obchôdzky v kalendárnom zvykosloví). Hlavný program s audiovizuálnou projekciou v kultúrnom dome bude zameraný na tradičné tance. Doposiaľ sa tanečnej kultúre tejto oblasti venovalo pomerne málo pozornosti na Slovensku. I napriek tomu sa popri novších tancoch s pevnou formou zachovali staršie tipy tancov so svojráznym a zaujímavým archaickým prejavom. V speváckej časti sme sa zamerali na veselé, žartovné piesne a prekáračky, ktoré sa prirodzene viažu k tancom a ľudovej zábave.

V škole tanca chceme, aby sa návštevníci aktívne zapojili a oboznámili s tradičnými tancami svojho regiónu.

Juraj Jakubík

Javornícke ozveny VI.

Termín: 9. júna 2012
Miesto konania: Hvozdnica

Organizátori:
Obecný úrad Hvozdnica
Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Program

Stiahnúť program

 1. 13:45 Procesia krojovaných skupín
  Kaplnka pod hájom
 2. 14:00 Slávnostná sv. omša
  Kostol sv. Svorada a Benedikta
 3. 15:30 Pozvánka - vozový sprievod s muzikou
 4. 16:00 Hej, moja milá veselosc
  (veselé a žartovné piesne)
  Amfiteáter ZŠ
 5. 18:00 Keby moje nvožky
  (tance z javorníckych dolín)
  Kultúrny dom
 6. 20:00 Škola tanca
 7. 22:00 Ľudová zábava

Účinkujú: FSk Konopa z Dohňan, FSk Javorník z Lúk pod Makytou, FSk Žmovanka z Hornej Maríkovej, FSk Podžiaran z Papradna, FSk Javorník zo Štiavnika, FS Javorníček z Hvozdnice, FS Rovňan z Veľkého Rovného, FS Považan z Považskej Bystrice, Helena Záhradníková zo Žiliny

Dramaturg: Juraj Jakubík

Moderátor: Martin Levko