Javornícke ozveny

Festival folklórnych skupín z dolín Javorníkov.

Hvozdnica Javorníček

Javornícke ozveny I.

Termín: 10. júna 2007
Miesto konania: Hvozdnica

Organizátori:
Obecný úrad Hvozdnica
Regionálne osvetové stredisko v Žilne
Žilinský samosprávny kraj
Súkromné centrum voľného času Štiavnik

Program

 1. 15:00 – Dolinečka Naša - areál základnej školy
  Učinkujúci: spevácke folklórne skupiny z Papradna, Štiavnika, Hvozdnice, Petrovíc, Kolárovíc, Dlhého Poľa, Makova,
  Sólisti speváci: Helena Záhradníková zo Žiliny a Viera Tabačková z V. Rovného
  Hostia: Karlovany z Veľkých Karlovíc(ČR)
 2. 17:00 – Ozveny – kultúrny dom
  Učínkujúci: DFS Javorníček z Hvozdnice a Štiavnika, Rovňanček z Veľkého Rovného, Žrnovanček z Hornej Maríkovej
  Hostia: Málá vajčovská muzička z Horného Vadičova
 3. 19:00 – Ľudová zábava